PCK Alarmuje

PCK Alarmuje

Każdego roku na drogach Unii Europejskiej w wyniku wypadków drogowych ginie 40.000 osób, a 1.700.000 odnosi rany. Wypadki te są główną przyczyną śmierci ludzi w wieku poniżej 45 lat i w tej grupie wiekowej są odpowiedzialne za większa liczbę zgonów choroby serca czy choroby nowotworowe. Całkowity koszt jaki obciąża społeczeństwo z tego tytułu został oszacowany na ponad 160 miliardów euro rocznie, co odpowiada 2{1478a0065dd2f5864f8ffd15dc804ec458fcdc3bd179a3c06b77c1036f1fe948} produktu narodowego brutto Unii Europejskiej. Stanowi to wysoką cenę biorąc pod uwagę, relatywnie proste i akceptowalne społecznie rozwiązania, które mogłyby poprawić tę sytuację, nie są wdrażane. Pora to zmienić! Według danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: „Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest blisko 17 mln pojazdów. Dla porównania w roku 1989 było zarejestrowanych 8,6 mln pojazdów silnikowych. Odnotowano wówczas 46 338 wypadków drogowych, 6 724 osób zabitych i 53 639 osób rannych. Zestawienia te wskazują, pomimo dwukrotnego przyrostu liczby pojazdów, udało się zapanować nad wydawałoby się nieuchronnym wzrostem liczby wypadków drogowych i ich skutków. Od kilku lat Policja odnotowuje spadki we wszystkich omawianych kategoriach.” Wynik ten jest efektem skomasowanych działań Policji, KRBRD, prywatnych firm i stowarzyszeń.

Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny się, tym razem czwartą już, europejską kampanię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Road Safety Campaign”. Jej celem jest uświadomienie wszystkim ludziom zagrożenia wynikającego z niewłaściwego zachowania się na drogach oraz przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W ramach kampanii PCK stawia sobie dwa podstawowe cele:

  1. zmniejszenie liczby obrażeń poniesionych przez użytkowników samochodów, poprzez ieustanne wsparcie merytoryczne nad działaniami uświadamiającymi konieczność posiadania samochodowej apteczki pierwszej pomocy, jako obowiązkowego wyposażenia pojazdu.
  2. zmniejszenie liczby obrażeń, w tym ze skutkiem śmiertelnym, poniesionych przez osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych w wyniku nieumiejętnego udzielenia pierwszej pomocy lub jej braku, poprzez przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach, jako elementu wzmacniającego bezpieczne zachowania na drodze.Głównym partnerem PCK jest firma Toyota Motor Polska, która chętnie wymienia wiedzę i doświadczenia w tym zakresie. W najbliższych miesiącach zrealizowany zostanie wspólny projekt dotyczący widoczności rowerzystów na drodze. Problem ten od tego roku stanie się także nieodzownym elementem Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
    W ramach kampanii Polski Czerwony Krzyż współpracuje także z Policją organizując wspólne patrole kontrolujące stan trzeźwości kierowców, pogadanki w szkołach, zajęcia dydaktyczne, konkursy sprawdzające znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Zachęca także władze miast do włączania tematyki bezpieczeństwa do działań samorządowych.

Chcąc przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach, PCK promuje także kartę I.C.E. (In case of emergency), która w razie wypadku ułatwia kontakt ratownikom, policji i medycznym z rodziną poszkodowanych w celu uzyskania kluczowych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, alergiach, leczeniu. Spersonalizowana karta zawiera imię i nazwisko jej posiadacza, trzy osoby wraz z numerami telefonów do kontaktu oraz krótką instrukcję dotyczącą pierwszej pomocy w miejscu wypadku.

Więcej informacji na ten temat na stronie www.pck.org.pl

Artykuł przytoczony z archiwum internetu ze względu na wysoką wartość merytoryczną. Jeśli uważasz,że nie powinno się to tutaj znaleźć napisz do nas.